{ Blogazine }
PROFILE

透過產品試用分享我的美容及親子資訊, 歡迎電郵與我聯絡 [email protected] 另歡迎追蹤我www.facebook.com/1437ritaandhim


總查看: 505,157
4 FANS
More

what? $800紋眼線~唔只超抵直頭時光倒流呢!


查看: 191|評論:

2021-4-20 16:01

摘要: 眼要有神一條眉加一條眼線已經好大幫助,可惜手殘的我化妝技巧麻麻,每次化妝都要化成個鐘,想朝早多D時間訓覺好多人會去飄眉同紋眼線,但一般做得都要幾千蚊,對於學生仔來講都未必負擔得起,早前我就去左Grace Bea ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION