{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 236,430
16 FANS
More
 • 每個月都總會整污糟床單一次,仲要當你以為淨係床單,一揭開張被發現連張被都係!仲要經過左成晚,染左係床單既血潰已經一早浸到落床褥⋯以前會將兩塊長既駁住用,但由於反訓關係,第二日發現佢反左漏出黎不旦只,仲要痴住左自己!!!!簡直係崩潰之後有段時間係用⋯⋯孕婦專用果隻超長超厚既M巾XDDD係漏少左既,但因為都唔係完全貼服,所以間中都係會歪左,而且夏天既時候用,因為都真係超厚,所以好焗促。有時諗住平躺訓係度...
  + Favorite
  VIEW MORE
 • 每個月都總會整污糟床單一次,仲要當你以為淨係床單,一揭開張被發現連張被都係!仲要經過左成晚,染左係床單既血潰已經一早浸到落床褥⋯以前會將兩塊長既駁住用,但由於反訓關係,第二日發現佢反左漏出黎不旦只,仲要痴住左自己!!!!簡直係崩潰之後有段時間係用⋯⋯孕婦專用果隻超長超厚既M巾XDDD係漏少左既,但因為都唔係完全貼服,所以間中都係會歪左,而且夏天既時候用,因為都真係超厚,所以好焗促。有時諗住平躺訓係度...
  + Favorite
  VIEW MORE
 • 每個月都總會整污糟床單一次,仲要當你以為淨係床單,一揭開張被發現連張被都係!仲要經過左成晚,染左係床單既血潰已經一早浸到落床褥⋯以前會將兩塊長既駁住用,但由於反訓關係,第二日發現佢反左漏出黎不旦只,仲要痴住左自己!!!!簡直係崩潰之後有段時間係用⋯⋯孕婦專用果隻超長超厚既M巾XDDD係漏少左既,但因為都唔係完全貼服,所以間中都係會歪左,而且夏天既時候用,因為都真係超厚,所以好焗促。有時諗住平躺訓係度...
  + Favorite
  VIEW MORE
 • 每個月都總會整污糟床單一次,仲要當你以為淨係床單,一揭開張被發現連張被都係!仲要經過左成晚,染左係床單既血潰已經一早浸到落床褥⋯以前會將兩塊長既駁住用,但由於反訓關係,第二日發現佢反左漏出黎不旦只,仲要痴住左自己!!!!簡直係崩潰之後有段時間係用⋯⋯孕婦專用果隻超長超厚既M巾XDDD係漏少左既,但因為都唔係完全貼服,所以間中都係會歪左,而且夏天既時候用,因為都真係超厚,所以好焗促。有時諗住平躺訓係度...
  + Favorite
  VIEW MORE
 • 每個月都總會整污糟床單一次,仲要當你以為淨係床單,一揭開張被發現連張被都係!仲要經過左成晚,染左係床單既血潰已經一早浸到落床褥⋯以前會將兩塊長既駁住用,但由於反訓關係,第二日發現佢反左漏出黎不旦只,仲要痴住左自己!!!!簡直係崩潰之後有段時間係用⋯⋯孕婦專用果隻超長超厚既M巾XDDD係漏少左既,但因為都唔係完全貼服,所以間中都係會歪左,而且夏天既時候用,因為都真係超厚,所以好焗促。有時諗住平躺訓係度...
  + Favorite
  VIEW MORE
Load more
 
NOTIFICATION