{ LIFESTYLE }
01 Dec 2020
【拆彈專家2】吳卓羲向齊兩大影帝偷師 機鐵站取景大陣仗

由兩大影帝劉德華夥拍劉青雲主演的《拆彈專家2》2020年壓軸登場,電影中有不少動作、槍戰戲,一幕講述香港機鐵站的反恐場面出動過百人參演,其中飾演「爆炸品處理課」警長的吳卓羲更要來回喪跑,認真喘氣!

 

《拆彈專家2》卡士強勁,除了劉德華、劉青雲、倪妮三大主角,還有吳卓羲、謝君豪、黃德斌、姜皓文、洪天明等好戲之人,一眾演員為一場反恐戲到香港機鐵站取景,劇組出動過百臨時演員,又租用超過十數部警車、救護車、消防車等,場面逼真浩大。當中身穿制服、長靴、戴上頭盔飾演警長的吳卓羲,更要在攝氏三十度高溫下,在中環街頭跋足狂奔兼跨欄,為了拍出完美效果, 吳卓羲在鏡頭前來回喪跑多次,大汗疊細汗都毫無怨言。

 吳卓羲表示:「我體能即使應付唔到都要應付,最緊要拍出嚟靚!其實今日唔係最多動作嘅一次,之前已在機鐵站拍咗好多跳躍鏡頭,不過最辛苦唔係我,最辛苦係導演,好似今日咁,拍攝咁大場面,導演兼顧係最多。」吳卓羲透露在片中飾演劉青雲副手,跟對方有不少對手戲,「上一集我跟華哥(劉德華)多對手戲,今次就跟青雲哥,我已經集齊咗我好想合作嘅偶像,同佢哋合作,我會從旁觀察,喺佢哋身上吸取經驗,對我日後電影發展好有幫助。
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION