{ LIFESTYLE }
24 Jan 2019
韓星收割器又有新目標 Do姐大讚車銀優:完美靚仔

Do姐

係大家嘅印象中,Do姐鄭裕玲都係高貴、優雅嘅象徵,而且牙尖嘴利係金牌御用司儀~之但係,Do姐會係某一類人面前,就會變得非常少女,笑到見牙唔見眼!係邊個?咪就係Do姐最愛嘅韓星們!

Do姐

相信大家都知,Do姐出晒名熱愛韓國娛樂圈,早兩年更為主演《屍殺列車》、《鬼怪》嘅孔劉見面會做嘉賓,Do姐上台訪問孔劉時,表現得非常雀躍架!

Do姐

Do姐

Do姐

另外可以令Do姐露出「花痴」狀況嘅,仲有朴敘俊以及王嘉爾Jackson~Do姐每次做完訪問都必定影相打卡,張張相都攬到實一實架(笑)!而且早前仲開Live介紹BTS新碟,話忍左2日先拆,認真可愛呀!

Do姐

而最新受寵人士,就係主演韓劇《我的ID是江南美人》嘅車銀優!Do姐係上年十二月時已經訪問過車銀優,又大讚佢「係完美嘅靚仔」、「又高,英文又好」、「最難得係對腰果眼」。

Do姐

Do姐

訪問過程中Do姐更不時流露出愛慕嘅眼神,認真少女呀!咁熱愛韓星嘅Do姐,絕對稱得上係「韓星收割器」呀!


KEYWORDS / Do姐
YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION