{ LIFESTYLE }
11 Jan 2019
【劇透】《大帥哥》結局揭盅 馬炭同大帥哥最終下場係咁!

TVB劇集《大帥哥》今晚就講到狄奇今次係以「一日大元帥」身份回昇威鎮,並展開公開審訊,查清楚近期係鎮內發生嘅所有事情。公審後馬炭就話自己願意接受任何懲罰,狄奇提議用俄羅斯輪盤的方式定生死。早前講過結局有四個「重要人物」會死,當中必死就係奸角「李細龜」、「根本英俊」同「蒙大同」,而第四個人物就係馬炭!!

洪永城, 大帥哥

洪永城, 大帥哥

但因為大同懷疑大帥哥有私心,於是就帶兵到鎮內捉拿革命黨羽,狄奇為了保護昇威鎮鎮民,就狙擊大同。其後馬炭同大帥哥亦開始爭執,原本同馬炭係好兄弟嘅大帥哥,就話寧願一齊死都唔會親手殺死兄弟,二人一齊拎住手榴彈係坦克車上打鬥。據知最終結局笑喔馬炭還是逃不過一死,而大帥哥就平安無事嘅!

洪永城, 大帥哥


洪永城, 大帥哥

劇中飾演馬炭嘅洪永城,今次劇中嘅表現都令好多觀眾另眼相看,今次改變戲路,退居男配角扮演出賣兄弟嘅大反派,反而獲得正評,睇嚟之後應該要向奸人之路發展~~

洪永城, 大帥哥

洪永城, 大帥哥Source:TVB
Text:Alina Wan

KEYWORDS / 洪永城, 大帥哥
YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION