{ LIFESTYLE }
24 Jan 2019
離婚3年Selina罕有講感情 原來係爸爸害咗佢?

2016年與律師張承中離婚嘅S.H.E成員Selina,近日就同妹妹任容萱擔任內地真人騷《女兒們的戀愛》嘉賓,日前節目播出預告片,原來連Selina嘅爸爸都係嘉賓之一。當中任爸就問Selina,「你相信愛情嗎?還有勇氣接受愛情嗎?」,雖然Selina回答相信,但講到最後還是忍唔住爆喊!

Selina, 任家萱, 女兒們的戀愛

Selina, 任家萱, 女兒們的戀愛

原來Selina因為見到爸爸同媽咪平時嘅生活都好sweet好正面,覺得佢地害咗自己同妹妹,「因為真正的愛情是有許多困難需要克服的一面。」在旁嘅任爸亦點頭並講到,「所以在妳們的成長中受到許多傷害,這是爸爸最大的遺憾。」並表示後悔自己灌輸愛情中好嘅部分俾女兒。

Selina, 任家萱, 女兒們的戀愛

Selina, 任家萱, 女兒們的戀愛

Selina, 任家萱, 女兒們的戀愛

不過Selina正因為見到爸爸同媽咪嘅感情咁好,更令她相信有真愛,「我連離婚都有勇氣,為什麼沒有勇氣接受愛情?」其實自從Selina與前夫離婚後,感情生活一直空白,令身邊好友及家人都替她擔心。今次難得Selina係更公開談論自己對愛情嘅睇法,好多粉絲都留言話希望偶像可以快啲搵到Mr. Right咁話!

Selina, 任家萱, 女兒們的戀愛

Selina, 任家萱, 女兒們的戀愛


Source:微博
Text:Alina Wan

YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION