{ LIFESTYLE }
31 Jan 2019
Zac Efron新戲唔騷肌
 新look你又like唔like?

憑Disney音樂電影《High School Musicial》爆紅嘅Zac Efron,近年身型越操越fit,前年主演嘅《沙灘拯救隊》(Baywatch)戲中一身爆肌look更令全球少女神魂顛倒!最近佢就同Lily Collins宣傳新電影《極端邪惡 》,以一頭「銀毛」嘅新造型現身,唔知大家又鍾唔鍾意呢!

Zac Efron

Zac Efron

Zac Efron今次以新髮色示人,可以話係驚豔全場,有網友甚至留言話好似美國隊長Chris Evans!

Zac Efron

Zac Efron

前幾年Zac Efron經常係電影中大騷好身材,令唔少女士瘋狂尖叫,甚至有傳連樂壇天后麥當娜都被迷倒!

Zac Efron

Zac Efron


Zac Efron

今次Zac Efron新戲《極端邪惡》講述七十年代美國連環殺人魔的嘅故事,戲中Zac Efron飾演被列入「世界十大殺人犯」之一的Ted Bundy,早前Zac Efron曾係IG post咗一張劇照,重現Ted Bundy1975 年在鹽城市被捕入獄嘅情境,二人相似度極高。

Zac Efron

Zac Efron


Source:Instagram
Text:Alina Wan

KEYWORDS / Zac Efron
YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION