{ LIFESTYLE }
20 Mar 2019
金像獎要求往年得獎者捐獎義賣? 究竟搞邊科?!

《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》將於4月中舉行,上星期金像獎就公開最新宣傳片橋段《如何面對,沒有金像獎頒獎典禮的日子》,劇情講到金像獎因為經費問題要停辦,搞到阿sa去埋大會office紮營抗議!日前大會再播出第二集,劇情講到大會職員要求曾奪得金像獎嘅得獎者捐獎義賣,究竟有無得獎者肯呢?!

金像獎

金像獎

第二集就有去年個影帝影后古天樂、毛舜筠、仲有楊千嬅、羅蘭姐同任達華等演員參演。提到捐獎義賣,古天樂聞言後就話,「咁都得?捐過第二樣得唔得呀?」而羅蘭姐就表示自己嘅獎座已經送咗俾資料館,個個對於捐獎義賣話題都避之則吉!

金像獎

金像獎

飾演大會職員嘅陳家樂,就提議今屆金像獎係蚊型酒樓舉行算數,更搵炸雞做sponsor。當佢地討論點樣舉行今屆金像獎頒獎禮時,突然有人送嘢黎,就係華哥任達華,最後只有佢肯捐獎義賣,仲同大會講,「今年金像獎一定要搞,唔好唔搞,仲要搞好啲!」

金像獎

金像獎

而第一集負責諗計嘅大會職員,就預告有人肯幫手宣傳金像獎,究竟係邊一位呢就要留到第三集先又分曉!

金像獎

Text:Alina

KEYWORDS / 金像獎
YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION