{ LIFESTYLE }
21 Dec 2018
同老公遭人貼街照 林夏薇微博「疑似」隔空回應事件!

3年前,秘嫁被指有20億身家嘅金融才俊莫贊生(Jason)嘅林夏薇(薇薇),雖然已經榮升做少奶奶,但未有減少幕前工作。不過佢今年4月就宣佈停工,要同老公專心「造人」!日前就有報道指夫婦二人被貼街招,內容並寫住﹕「金融才俊,其實係空心老倌,老婆生一個BB畀一億,邊有錢畀,提防股壇老千。」

林夏薇 

報導出街後,薇薇都有回覆傳媒並表示已交俾警方處理,直斥行為十分無聊同唔值得回應,強調「兩夫婦行得正企得正」。雖然已經解釋事件,但之後週刊繼續爆料,指出Jason根本無傳聞中咁有錢,名下只有一間疑似與家人聯名嘅居屋單位。

林夏薇

林夏薇

唔知係咪報導越來越多,薇薇就係微博「疑似」隔空回應事件,不過佢唔係用文字表達,而係post咗3張照片,內容如下:

林夏薇 

林夏薇

林夏薇

林夏薇

其實本身林夏薇都係千金小姐出身,下嫁Jason之後對林夏薇愛錫有加,除咗買下價值15億嘅山頂豪宅之外,更斥巨資俾老婆進軍飲食界,投資點心店,最勁嘅一定係係短短兩年間,開設了十三間點心同火鍋店,分店遍布港九新界,成功將老婆打造成為飲食界女強人!

林夏薇

林夏薇

Source:微博
Text:Alina Wan

News
Feature
Blog
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION