{ LIFESTYLE }
11 Jul 2019
黃心穎娛樂圈夢碎 有意轉戰金融業打拼

「安心偷食」事件爆出至今,事件已成過去,各人生活又重回正軌。偷食主角許志安已跟Sammi重修舊好,Sammi比起之前更加狀態大勇,經常孖住安仔做gym準備演唱會,兩人關係正式雨過天晴。

黃心穎

至於馬國明和黃心穎,由情侶變回朋友。馬國明在事後一直維護「走佬」嘅黃心穎,「誰人無過,事情過了便由他過去吧,大家也不要再指責她了。」只是一句簡單嘅說話,已經感覺到馬明嘅氣量,睇黎佢真係已經放低咗件事。

黃心穎

而女主角黃心穎,事後一直唔肯面對觀眾,輾轉飛翻去美國閉關靜養。無綫亦全面封殺黃心穎,將有關佢嘅劇集全數撤走。雖然仲有人係深夜時段《安樂蝸》見到佢,但睇怕只係順集數播到,並無讓心穎復出之意。而有消息指出,心穎聽從家人建議到紐約發展。本身擁英屬哥倫比亞大學金融與國際商業碩士學位的她,很有機會告別娛樂圈,專心在金融對發展。

黃心穎
黃心穎
黃心穎

News
Feature
Blog
16 Oct 2019
Load more
 
NOTIFICATION