{ LIFESTYLE }
10 Aug 2018
萌到要暈!!! 日本超治癒可愛小水獺水獺?!究竟係咩生物?以為只係係海洋公園或者水上世界先會見到嘅?咁你只係啱左一半,係日本嘅民居就出現左一隻水獺寶寶叫BINGO,佢啱啱先學識游水無耐,大家都好好奇,水獺嘅陸上生活會係點?大家就同小編一齊睇下啦!水獺都好為食,似乎佢想試下佂服個西瓜,但係睇嚟現實同願景有啲落差唉!究竟影得我有冇瘦面長腿咖睇到佢瞓覺個樣覺得好療癒,感覺啲毛摸落好順滑舒服

超圓又無辜嘅大眼一秒將你溶化一齊上去佢嘅instagram 分享Bingo嘅更多生活片段啦!

instagram :bingo

YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION