{ LIFESTYLE }
14 Oct 2019
環保抗爭運動驚見「奇異博士」 與示威者席地同坐被讚「真男神」

環保組織《反抗滅絕》早前係世界約60個城市發起示威運動,控制大眾忽視環保嘅行為會令生態環境帶黎前所未有嘅災難。英國倫敦亦聚集咗一班示威者,同時係特拉法加廣場集合一同抗爭。而芸芸示威者當中竟然出現一個熟悉嘅臉孔,睇真啲竟然係Marvel嘅「奇異博士」?無錯!係Marvel電影中相當具人氣嘅「奇異博士」Benedict Cumberbatch,相當低調咁出現係示威活動中,同其他示威者一同席地而坐,係黑色靈車前宣示對環保嘅重要性。即使係荷里活巨星,Benedict 亦毫無架子咁同示威者交流,合照,親民又善心嘅行為令唔少粉絲都大讚佢係「真男神」!


但亦有人指責Benedict 係「偽善者」,事關佢同時汽車品牌拍攝廣告 ,同控訴空氣汙染嘅行為產生矛盾。網友認為真係關心氣候變遷就唔應該為汽車品牌擔任形象大使,咁樣只會令人覺得佢虛偽。網民對Benedict嘅行動意見兩極,不過Benedict一於少理,繼續做自己認為對嘅事就算!

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION