{ LIFESTYLE }
17 Jan 2020
《從前有個荷里活》被指醜化李小龍要脅禁播 導演:「直接跳過中國市場」

《從前,有個荷里活》由兩大男神LeonardoBrad Pitt坐陣,又有Quentin Tarantino執導,仲成功係金球獎勇奪最佳劇本,成為2019年必睇電影之一。原本電影仲會係大陸上映,不過因為被投訴電影醜化李小龍,所以中國要求先刪走有關戲份先比播出?


8月時,李小龍女兒李香凝向中國電影局投訴,《從前,有個荷里活》其中一幕李小龍對戰Brad Pitt,將李小龍打造成自大傲慢嘅人,怒指電影醜化李小龍,要求刪戲先準上映。


不過導演就企硬唔會刪戲,認為勉強刪走電影場口,等同挑戰一個導演嘅界線,直言:「有些界線不能逾越!」而導演亦不打算妥協,霸氣回應:「同意直接跳過中國市場!」睇黎中國市民又要錯過一套好電影了!


News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION