{ FORUM - BEAUTY }
Search
Title / Tags Author

查看: 10291|回覆: 162

揾到間又平靚正指甲舖

[複製鏈接]

註冊日期: 2015-7-12

發表於 2015-8-2 00:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
服務很好,唔啱心水即刻幫我整過。like爆
但係係樓上嘅gel甲店
凈色超平,我整過咁多間,未見過咁平lol
$138喳,抵到爛。仲要包拆甲,加長,去死皮
今日先整完,(利申,我不是打手,純分享)
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2010-7-23

發表於 2015-8-2 00:27 | 顯示全部樓層
138又真係好扺喎!可以pm我資料嗎

註冊日期: 2015-4-29

發表於 2015-8-2 01:02 來自手機 | 顯示全部樓層
pm pld

註冊日期: 2015-7-12

 樓主| 發表於 2015-8-2 01:23 | 顯示全部樓層
已pm

註冊日期: 2015-1-14

發表於 2015-8-2 01:48 | 顯示全部樓層
pm pls

註冊日期: 2013-5-19

發表於 2015-8-2 02:03 | 顯示全部樓層
Pm pls

註冊日期: 2009之前

發表於 2015-8-2 02:09 | 顯示全部樓層
可以pm我嗎?
Thx

註冊日期: 2012-6-29

發表於 2015-8-2 03:09 | 顯示全部樓層
Pm thanks

註冊日期: 2015-7-31

發表於 2015-8-2 03:11 來自手機 | 顯示全部樓層
pm pls

註冊日期: 2015-7-12

 樓主| 發表於 2015-8-2 08:55 | 顯示全部樓層
己pm

註冊日期: 2014-10-25

發表於 2015-8-2 09:34 | 顯示全部樓層
pm plz

註冊日期: 2015-6-2

發表於 2015-8-2 09:36 | 顯示全部樓層
pm please

註冊日期: 2015-7-4

發表於 2015-8-2 10:05 來自手機 | 顯示全部樓層
please pm,thx

註冊日期: 2009-9-27

發表於 2015-8-2 11:06 | 顯示全部樓層
can u pm me pls?thx

註冊日期: 2014-11-25

發表於 2015-8-2 11:48 | 顯示全部樓層
pm pls thx

註冊日期: 2013-4-3

發表於 2015-8-2 11:50 來自手機 | 顯示全部樓層
pm plz

註冊日期: 2015-1-26

發表於 2015-8-2 15:13 來自手機 | 顯示全部樓層
pm plz thanks

註冊日期: 2009之前

發表於 2015-8-2 18:27 | 顯示全部樓層
pls pm, thx

註冊日期: 2010-12-20

發表於 2015-8-2 18:49 來自手機 | 顯示全部樓層
Where?

註冊日期: 2012-5-27

發表於 2015-8-2 18:58 來自手機 | 顯示全部樓層
pm plz
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION