Celebrities News

Winka推新歌《下回分解》sell單純愛情 日本拍MV掛住隊友

By Wonmin

25 June 2024


女團COLLAR成員Winka陳泳伽,昨日(24日)推出年度首支個人單曲《下回分解》,今次歌曲以愛情為主題,希望透過一段曖昧故事,勾起大家昔日單純地去愛一個人的感覺,為配合歌曲浪漫氛圍,MV不但遠赴日本取景,更找來當地演員出任男女主角,極具新鮮感;不過論到歌曲特別之處,莫過於是由Winka親自作曲,亦是她加入COLLAR後首次作的歌曲。

提到作曲,Winka透露今次是跟音樂製作人蘇道哲(阿道)共同創作,她坦言創作靈感主要是即興:「我作曲,未必好似大家想像咁,坐喺琴前邊彈邊唱,我通常都喺街度,見到特別嘅嘢就會用手機拍低,然後send比唔同人收集意見,繼續創作。」她說:「創作期間都有遇上難題,就係我一開始腦入面有副歌嘅部分,但唔知點樣延伸,好開心有阿道同我一齊去完成埋整個melody!佢寫完一句,我唱嘅時候又隨着當下感覺去唱,會唱咗另一啲音,大家互相改大家嘅melody,共同創作出首歌,我都係第一次用咁嘅方法創出歌曲,都幾enjoy呢種模式。」Winka續指,在她創作副歌部分時,她曾經致電給Candy王家晴問意見, Winka說:「 我畀咗兩個方向嘅melody佢聽,問佢作為聽眾感覺,所以嚴格來講,Candy都有功勞!」

日本拍MV掛住隊友

Winka為今次歌曲拍攝到訪日本,是繼去年COLLAR團綜及團歌拍攝後,再度赴日,她表示:「咁快又一年,今次嚟日本最大分別冇其他姊妹,感覺好唔同,有啲掛住佢哋,好似食嘢嘅時候,冇佢哋喺隔離,啲食物好似都冇咁好食;尤其飲生果汁嘅時候,特別會諗起我哋拍團綜同團歌《idc》嗰次,大家經常都會去便利店榨果汁飲,希望下次我哋拍團歌時,可以再去遠啲地方度拍。」至於今次到日本拍攝的趣事,Winka直指覺得MV中男女主角非常襯,笑言想當「月老」撮合二人:「現實世界,佢哋當然唔係情侶,但我哋全部人望住佢哋兩個,大家都覺得佢哋好登對,於是大家都好調皮想撮合佢哋!」

BY Wonmin

25 June 2024