Celebrities News

勝利大馬為金主慶生唱BIGBANG熱門歌 粉絲睇唔過眼:「唔好再抽水啦!」

By Wonmin

9 May 2024


韓國組合BIGBANG目前只剩下3位成員隊長G-dragon、大成以及太陽,不過3人都各自單飛,合體相信都需要再等待一段時間。而2019年因涉嫌性醜聞而退團的前成員勝利,在去年年初刑滿釋放後,不時現身在東南亞更被多次影到繼續花天酒地!日前被影到疑似在大馬為金主慶生,大唱著BIGBANG熱門歌,引起眾歌迷不滿。

片段在Twitter瘋傳,見到勝利與一班好友在慶生場地玩到勁興奮,背景音樂放著BIGBANG的歌曲《BANG BANG BANG》,勝利則拎咪高風唱跳。

期間勝利走到台下與其他賓客互動,全場高叫,「BIGBANG」、「BANG BANG BANG」、「勝利勝利」等,讓歌迷睇到勁嬲,紛紛留言表示盼望他「唔好再抽BIGBANG水啦!」

BY Wonmin

9 May 2024