{ Blogazine }
PROFILE

如果可以天真到老,誰又願意長大。在人生裡跌跌撞撞,到頭來女生最需要學習的,還是如何分一點愛給自己。又曦,哲學系畢業,迷信愛的雙魚座,已出版小說:《七年後,我再遇上雨傘的主人》(2013) 、《第二次初吻》(2014)


總查看: 3,249,629
132 FANS
More

珍惜肯講真話嘅朋友


查看: 8517|評論:

2019-11-4 17:17

摘要: Noel係一個都受過幾多情傷嘅女仔,喺朋友當中,簡直就係受害者嘅化身。 每次佢見親friend,都會係咁講男朋友點對佢唔好,點樣唔體貼佢,點樣逼到佢好辛苦 通常女仔嘅思路都好簡單:見到朋友咁講,梗係安慰咗朋友先。 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION