Celebrities

杜琪峯出席第73屆柏林影展發感言:「支持電影,因為佢係同你發聲嘅。」

By Leung Gigi

17 February 2023


第73屆柏林影展於昨日舉行,著名導演杜琪峯以及評審主席 Kristen Stewart 跟其他評審一同見傳媒,杜琪峯在會見傳媒期間發表很多自己對電影的想法和感受,當中他說到:「支持電影,因為佢係同你發聲嘅。」

直言現時全球電影質素下降

有記者問到杜琪峯如何看待現時的電影,他說:「而家嘅電影我覺得係差咗㗎,全球嘅電影都差咗,係我自己睇電影嘅世界呢,好似漸漸消失,唔係我以前對電影嘅世界,我希望呢樣嘢只係暫時嘅,可能我講嘢好大膽,但呢個係我真心嘅說話。」

支持電影,為人民發聲的媒介

相信最令大家震撼的就是杜琪峯表示:「我覺得電影呢,係永遠喺前鋒,喺前面,當如果有極權嘅時候,人民失去自由嘅時候,電影通常係首當其衝,喺好多地方都係…一定係停咗你嘅文化,電影嘅文化,係直接入Audience(觀眾)入面,所以獨裁者通常對付嘅一定係電影,我覺得香港…no,sorry,我諗全球嘅爭取自由嘅國家同人民呢,佢哋都要支持電影,因為佢係同你發聲嘅。」

最重要是 passion 和 vision

杜琪峯最後說到,做電影最重要是「passion」和「vision」,缺乏其中一樣,說算有多少資金都不相干:「我覺得電影唔係用錢去衡量,我自己拍過幾部電影,(成本)不多過兩百萬港紙嘅電影,而我覺得我係拍得好開心,好舒服,我覺得最重要電影是講緊 passion 同 vision。如果冇咗 passion 同 vision,根本所有藝術家都做唔到佢應該做嘅事。那管佢畀一百億你,你無就係無,你有就係有。」

Photo Source: 網上圖片、金馬影展

BY Leung Gigi

17 February 2023