{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 808,540
4 FANS
More

貓山王最頂級 - 翔馬座金箔黑刺貓山王榴槤冰皮月餅


查看: 372|評論:

2021-9-9 15:16

摘要: 中秋節好快就到,「翔馬座金箔黑刺貓山王榴槤冰皮月餅」見到相已經吸引我既目光,所以我就準備買返屋企俾老公屋企人品嚐下啦~擁有60年製餅經驗的馬來西亞品牌「翔馬座金箔黑刺貓山王榴槤冰皮月餅」,選用頂級100%黑 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION