{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 799,486
4 FANS
More

還原返靚靚既肌膚 - Naturo Vita 濕疹消系列


查看: 534|評論:

2021-7-24 00:13

摘要: 有好多朋友都問我 Zoie 而家就黎2歲,她皮膚咁好,問我平時用那一些產品,其實初出生既時候她皮膚不是太好,面上和身體是出了不少濕疹,初時都好苦惱。之後經媽媽谷朋友介紹我俾 Zoie 用天然配方 Naturo Vita 濕疹消 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION