{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 513
0 FANS
More

媽媽生完BB甩頭髮好難搞?誠意推薦試試 Perfect Hair F8生髮,真係堅work!


查看: 156|評論:

2021-1-13 12:55

摘要: 好多女人都會有甩頭髮嘅問題,尤其係我呢種生咗2個小朋友嘅媽媽級女人,生完之後甩頭髮真係甩得勁明顯!所以一路我都有試吓唔同嘅生髮方法,好似食頭髮補充品、搽生髮水、食療之類,效果係有嘅,但就唔係特別明顯囉~ ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION