{ Blogazine }

大白鼠一名, 正職找人做白老鼠, 兼職自已做白老鼠 :P 為香港大學醫學科學碩士, 投身臨床醫藥研究行業, 以科研及勇於嘗試的精神發掘最好的分享給每一位愛美愛生活的人士~


總查看: 977,122
18 FANS
More

傷風感冒藥邊隻好?梗係家傳止痛退熱好幫手-何濟公止痛退熱散/片


查看: 456|評論:

2020-12-5 13:31

摘要: 時不時都有朋友問我如果傷風感冒買藥邊隻好, 我都會推薦佢地買何濟公~ 以前細個如果有咩頭痛, 牙痛, 發燒, 感冒, 傷風, 肚痛肚瀉, 都好少話去睇醫生, 全靠家中那個 '保平安' 藥箱, 裏面總有一些家傳特效舒緩各種病痛 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION