{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 727,851
4 FANS
More

預防口水疹既出現 - babyganics 嬰兒柔濕巾


查看: 499|評論:

2020-9-26 16:22

摘要: 係Zoie 出世之前聽過媽媽朋友介紹過babyganics,見佢仲有埋濕紙巾所以買即左比Zoie 用。身為媽媽既我最擔心 Zoie 用有致敏成份濕紙巾令到佢皮膚出現敏感又痕又紅,所以無論係屋企定出去街街,我地一定首選babyganics ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION