{ Blogazine }
PROFILE

透過產品試用分享我的美容及親子資訊, 歡迎電郵與我聯絡 [email protected] 另歡迎追蹤我www.facebook.com/1437ritaandhim


總查看: 535,212
4 FANS
More

痔瘡流血問題不可忽視 @痔瘡藥膏推薦


查看: 1301|評論:

2019-8-21 15:39

摘要: 近排同好多媽媽朋友傾計,發現大家生左小朋友後都有好多共同嘅身體問題,例如好似我呢啲順產媽媽,原來特別容易有痔瘡問題出現,有時又痕又痛,痔瘡仲會流血,但係因為敏感部位,如果唔係太嚴重都唔想睇醫生,以免尷 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION