Be Blogazine 將於 2月1日 停止運作, 敬請留意
{ Blogazine }
PROFILE

港越混血Blogger|美妝|試食 Email: [email protected] 歡迎工作聯絡


總查看: 1,463,249
26 FANS
More

【CLARINS】 60秒極速大眼~再見眼腫。。提拉撫紋全效眼霜


查看: 630|評論:

2021-7-31 09:02

摘要: 最近眼仔成日都浮浮腫腫,連覆診果陣醫生都問我點解對眼咁腫?之前見我明明對眼又圓又大。因為坐骨神經痛訓得唔好,要好夜先訓得著,第二朝起身對眼就好浮腫望落好攰,連帶成個樣都顯老哂……CLARINS 提拉撫紋全效眼 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION