{ Blogazine }
PROFILE

我係一名80後全職媽媽,有一個好鍾意笑嘅4歲小朋友。 想與大家分享生活小點滴和美容產品心得


總查看: 10,771
2 FANS
More

美國品牌Knesko Skin 人氣面膜


查看: 1075|評論:

2020-10-9 17:20

摘要: ‍♀️做咗mummy後,發現睇事物嘅角度開始唔同咗。以前買野喺重量不重質。但依家喺重質不重量。 尤其是對護膚品同面膜需求,成份同品質真喺好重要。分享我過往經驗,經常買好多盒經濟優惠嘅面膜,以為面膜只要勤力敷 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION