{ Blogazine }
PROFILE

Love Food and Beauty contact: [email protected]


總查看: 400,480
3 FANS
More

平衡肌膚微生態❤️Lancome Génifique小黑瓶&發光眼霜


查看: 321|評論:

2021-5-22 00:02

摘要: 經常都聽人講微生態系統,係指體內的非凡生態系統,對人體健康,腸道尤為重要,不過原來肌膚都有微生態系統,近日睇到Sammi講肌膚微生態,50%細胞及50% 微生態組成微生態平衡,對肌膚健康及外觀都有影響,而且這些因 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION