Be Blogazine 將於 2月1日 停止運作, 敬請留意
{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 14,414
0 FANS
More

【兩個穴位 解決失眠、煩躁】


查看: 37|評論:

2021-11-24 10:00

摘要: 一失眠就只係諗到睇 #中醫 或者 #食安眠藥 ? 有無諗過可以自己按下穴位,即可提高睡眠質量,有覺好瞓!? 立刻一齊黎學下啦 穴位一:神門穴 方法:用拇指按揉至感到酸脹感,按揉十多秒停一下再按,約一到兩分鐘 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION