{ Blogazine }

大白鼠一名, 正職找人做白老鼠, 兼職自已做白老鼠 :P 為香港大學醫學科學碩士, 投身臨床醫藥研究行業, 以科研及勇於嘗試的精神發掘最好的分享給每一位愛美愛生活的人士~


總查看: 903,495
17 FANS
More

經絡養生專家, 砭石熱療經絡通 -神采經絡美容


查看: 1770|評論:

2020-1-21 00:02

摘要: 都市人缺乏運動, 又或者好似我咁, 坐姿習慣不好, 又或者好似我一些朋友做化妝師攝影師有許多職業勞損, 輕則就會腰酸背痛, 嚴重起上嚟, 會引致肌肉筋骨的炎症勞損, 甚至骨骼傾側不平衡易引起其他身體毛病.今次我就嚟 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION