{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 289,370
56 FANS
More

相隔一年。第二次植睫毛❤️經濟實惠細心之選


查看: 4408|評論:

2015-11-23 23:32

摘要: 一年多前分享過植睫毛,短期整就覺得唔錯既但始終整一次其實都不便宜啊,千幾蚊真係太肉痛有些店還是會根根同你計,所以好快我又打消了繼續植睫毛既念頭了本身自己既睫毛唔算短,不過比較下墜,就算夾下佢都唔算曲, ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION