{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 1,681,017
27 FANS
More

改善腸道健康。減肚腩兼排毒 @JEUNESSE 婕益菌 (M)mūn™️


查看: 61|評論:

2020-12-24 08:44

摘要: 今年工作模式改變,亦令生活及飲食習慣都不同..長時間缺少運動,又常常在家進食外賣及零食,對腸胃都有不良影響..所以我常常都有肚脹問題,排便都開始沒有以往咁定時同順暢添..早於半個月前我就開始試食JEUNESSE 婕益菌 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION