{ Blogazine }
PROFILE

~ 愛美; 愛孩子; 愛生活; 愛分享 ~


總查看: 592,633
6 FANS
More

抗疫必備 ~ 消毒、修護 2 合 1!! ♥ JaneClare 葡聚糖草本保濕消毒精華


查看: 409|評論:

2020-3-22 02:22

摘要: 自疫情爆發以黎,搓手液同酒精噴霧都係隨身防疫用品,但使用次數太頻密,雙手又乾又鞋,仲可能會引致皮膚紅癢敏感添 ! 最近揾到款可滋潤雙手嘅草本保濕消毒精華 來自香港本土純天然品牌…… ♥ JaneClare 葡聚糖 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION