{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 148,361
3 FANS
More

對抗口罩肌//『Aprilskin 金盞菊系』補水同時鎮靜


查看: 240|評論:

2020-6-30 15:15

摘要: 近排成日戴口罩,焗住皮膚,又成臉油,令到皮膚差哂,好多暗粒又爆瘡早排成日聽人講『Aprilskin 金盞菊系』可以幫皮膚補水同時有鎮靜效果我當然要試下啦!結果無令我失望~要皮膚好,第一步就係要好好清潔皮膚清潔後 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION