{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 688,280
4 FANS
More

先排毒,後復活~ 讓肌膚重生~


查看: 361|評論:

2019-4-19 01:22

摘要: 每次行經美容專櫃,都會俾D美容姐姐話你塊面好乾呀.............你既角質層好厚呀.....................因為,十個有九個女仔都有呢D問題~唔中哂都一定中一個~其實角質層厚同面乾都有關係的角質層厚,搽野唔吸收,面 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION