{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 196,681
1 FANS
More

【育兒心事】你有因為孩子愈來愈大,笑容而變得愈來愈少嗎?


查看: 215|評論:

2019-5-28 12:32

摘要: 作為只有一個孩子嘅媽媽,對住現年4歲嘅和牛b。我不時都會反思,自己身為媽媽,有無做錯嘅時候。我好肯定地承認,我不時也會有做錯嘅時候。生活忙碌,休息時間時夠。每日都趕頭趕命,令我對佢嘅笑容都慢慢減退。因為 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION