{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 261,788
1 FANS
More

【媽媽扮靚】必試全新OLAY 科研級Retinol Pro 抗皺精華


查看: 741|評論:

2019-9-25 10:41

摘要: 隨著年齡增長,媽媽我最怕就肯定係皺紋嘅出現,如果想「凍齡」,又想塊面無乜歲月痕跡,個人覺得首先要從護膚入手。要抹走歲月喺肌膚上嘅痕跡其實不難,重點係於選對成分,要從根源入手,選擇有科學根據、能夠真正抗 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION