{ Blogazine }
PROFILE

大家好,我叫加菲 (Ivy), 細細粒但好擦得,愛食愛玩愛嘗試,不論好壞都想分享給大家,希望加菲所分享既事物,大家都鍾意啦!


總查看: 26,307
2 FANS
More

éPure 補濕亮肌新組合


查看: 267|評論:

2019-9-15 23:46

摘要: 追月日,BBQ。成晚對住火爐, 攪到皮膚變得乾爭爭, 即刻敷返個jelly mask, 舒緩下肌膚先,涼浸浸, 真係好舒服。 ePure水凝彈性冰晶膜 (jelly mask) 集合 活性細胞因子配方、維他命B5及多種植物精華, 大大提升面 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION