{ BEAUTY }
05 Sep 2017
梳乎厘嘅質感~日本SUGAO超幼滑素肌眼影蜜

喺日本主打素顏妝感嘅開架品牌SUGAO不嬲都好受歡迎,最近又推出新品,就係呢款好似梳乎厘咁嘅質地嘅眼影蜜!好鬆軟啊~

 

A post shared by かーこ (@colorful_kaako) on

今次呢款梳乎厘眼影蜜一共推出咗六種顏色,除咗用嚟做眼影之外,仲可以根據唔同顏色攞嚟做光影、胭脂、陰影同唇膏添,真係一物幾用啊!

 

A post shared by 古関れん (@renkoseki) on

眼影蜜質感就好似梳乎厘咁,掂落去會有種…奇妙嘅感覺(就好似之前嘅慕絲胭脂霜咁),搽上皮膚記住向一個方向搽,會有好自然嘅透明感,可以配合唔同嘅眼影使用,而且非常持久!想顯色啲可以加多一兩層都唔會覺得厚!

 

一支售價都係1,000円,唔知遲啲香港有無呢~

 

Source:cosme.net instagram

KEYWORDS / sugao, 眼影蜜
YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION