{ PROFILE }

個人資料

羊格太太

  • 個人簡介  
    ♡打工仔。新娘化妝師。新手人妻。三個身份集結於一身 ♡ 愛扮靚也喜歡幫人扮靚 ♡希望可以同大家分享旅行生活點滴以及化妝扮靚心得
  • 討論區統計 |回覆: 122| 主題: 23

最近討論區留言

標題 發貼日期
想頭髮長快d,,,,咩方法? 2015-2-23 17:03
求: 姊妹妝+set頭 推介 2014-10-23 23:56
FANCL玄米綠茶飲後感 2014-7-1 17:23
FANCL玄米綠茶飲後感 2014-7-1 17:21
五大控油好物分享 2014-6-29 21:04
Load more...

PROFILE

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION