{ Blogazine }
PROFILE

並非作家,亦非專家。 冇野比人叻,唯獨把口比較賤。 I am nobody,but I dare to speak.


總查看: 2,960,892
342 FANS
More

單身貴族與老姑婆


查看: 106683

2017-3-10 14:34

摘要: 「見到啲人網上放閃就眼冤!好心啦,根本冇人想知佢地同男朋友或者老公點囉。都唔知呢啲人知唔知個『煩』字點寫!」經常自認單身貴族的Z在得知某位共同朋友被求婚的時候,終於忍不住爆了。嗯,雖然大家都常大叫「放 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION