{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 453,436
8 FANS
More

我的保濕精華 - SK-II 神仙水的小秘密


查看: 123

2018-6-14 00:25

摘要: 保濕精華係每日護膚步驟最重要嘅一步!講開保濕精華我近年重投SK-II神仙水嘅懷抱~本身沙膜肌嘅我日日响冷氣房番工對實電腦,乾上加乾真係要袋住支SK-II神仙水傍身,先可以無懼暗啞乾燥~對於SK-II神仙水,坊間對用法各有 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION