{ Blogazine }
PROFILE

貼地Blogger。。 打字叻過講嘢~~ 外表斯文~內裡失魂。。 典型水瓶座怪咖性格。。 瘋享貪靚吃貨之日常~~~ 歡迎聯絡合作: pomeranian.chichimo@gmail.com


總查看: 689,055
23 FANS
More

【VMABeau】有效精華液一支就夠!左旋C亮白精華液x 多功能青春定格液 ... ... ...


查看: 457

2017-9-14 07:45

摘要: 左旋C美白我相信大家都唔陌生,加入阿魏酸仲可以雙倍增強保護肌膚效能!阿魏酸係存於大自然植物種子及細胞壁,用作抗氧化劑的補充劑,配合維他命C、B、E製成精華液,唔單止可以防止陽光及自由基傷害皮膚,仲可以加速 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION