{ BEAUTY }
14 Sep 2017
眉毛又有新玩法?唔玩「波浪」今次玩「編織眉」粗眉、幼眉、一字眉、NIKE眉、蜈蚣眉甚至波浪眉已經滿足唔到一眾女生追求畫眉最高境界嘅慾望╮(╯_╰)╭近排ig仲興起「編織眉」添!

 

當然我地嘅眉毛無一眉道長咁長做到編髮效果,但都可以透過化妝技巧嚟做到呢款咁新潮眉妝架!

 

首先用持久度較高嘅眉膠或者眼線膠繪畫出編織眉嘅外框,再用遮瑕產品遮坎外框有瑕疵嘅部分,最後用眉粉或眉筆填滿,記住留意深淺陰影區域,先會畫得似架!

 

不過呢款眉妝就唔係個個都啱畫或者識畫喇…大家睇下

 

 

Source:instagram

KEYWORDS / 編織眉
YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION